<..   veřejné galerie                     

 

Fotografie níže uvedené lze volně použít pro nekomerční užití a v nevýhradní jednorázové licenci pro mediální účely - zejména jako ilustrativní fotografie k doprovodným zpravodajským textům, které se týkají níže uvedených akcí. U fotografií je nutné uvést autora: (c) fotostudio fabriky.cz. V případě potřeby vyššího rozlišení kontaktujte autora (info[at]fotostudio-fabriky.cz).

Photographs below may be freely used for non-commercial use and non-exclusive license for the media - especially as illustrative photographs of the texts relating to the actions listed below. The photographs must be indicated by: (c) fotostudio fabriky.cz. If necessary, contact the author for a higher resolution (info [at] fotostudio-fabriky.cz).

 

 

30/06 - 02/07/2010 - Konference CESB10 / Conference CESB10

 

01/2010 - Hala roku 2010 - Junior

 

                        fotostudio fabriky